Missió institucional
L’European Teamwork Center (en endavant, Teamworkcenter), fundat l’any 1996 “Any Europeu de la Formació”, té com a missió institucional “aprendre a treballar en equip i a innovar de forma col·laborativa”, mitjançant la formació de professionals promotors del treball en equip i la innovació en les seves organitzacions.

Teamworkcenter considera que la formació ha de centrar-se en potenciar les habilitats de la persona, donat que les persones són l’arma estratègica de l’organització.

Per aquest motiu la formació de la persona per treballar en equip i innovar és la nostra raó de ser.

Teamworkcenter treballa en tres eixos fonamentals que permeten definir cinc àrees d’actuació i desenvolupar innovadors models pedagògics i de gestió propis.

La formació desenvolupada sota aquests eixos, àrees i models pedagògics permeten oferir una programació modulada i amplia amb l’objectiu d’aprendre a treballar en equip i a innovar.

1) Els tres eixos fonamentals.
2) Les cinc àrees d’actuació
3) Els innovadors models pedagògics
4) Programes formatius

..."aprendre a treballar en equip i a innovar"...
..."la nostra raó de ser"...
Teamworkcenter considera l’existència de tres eixos fonamentals que condicionen la formació de les persones:

1. Eix del Factor Humà (Persona-Equip): és l’eix que aporta la visió de la persona com ésser individual, amb el seu caràcter,temperament i especialització, que ha d’integrar-se dins un grup de persones per tal de contribuir a formar un equip d’alt rendiment.

2. Eix de la Visió de Gestió (Empresa-Sector): és l’eix que aporta la visió empresarial i sectorial de l’activitat productiva, l’eix que conjuga la visió integradora i global, amb la visió d’especialització que requereix tota activitat econòmica.

3. Eix de l’Avantatge Competitiu (Innovació-Treball en Equip): és l’eix que aporta la visió de gestionar la innovació com a procés estratègic de l’empresa, una direcció de la innovació basada en una cultura de treball en equip i en una gestió de la col·laboració oberta i activa a diferents nivells: individual, equip, organització i comunitat.


La proposta formativa de Teamworkcenter desenvolupa aquests tres eixos en cinc àrees d’actuació i el desenvolupament d’un conjunt de models pedagògics de gestió propis per cada àrea d’actuació:

Persona: La motivació de la persona és bàsica, i l’autoconeixement és la peça clau, saber el “valor del jo” és important, i una funció de mentoring és essencial ja que ajuda en aquest autoconeixement. El model “Egovalue”, i el model “Biomanager: el directiu bionòmic” permet una aproximació i millora de l’autoconeixement que tots necessitem per interactuar amb la resta de col·laboradors.

Treball en Equip: L’empresa és un grup de persones que han de treballar en equip per aconseguir els objectius. El model pedagògic “La Torre del Treball en Equip” facilita el procés d’aprenentatge i unes tècniques útils per a tots els membres de l’organització.

Empresa: la formació ha de contribuir al desenvolupament de l’empresa a través del coneixements de les diferents funcions i departaments que la formen. És requisit imprescindible que tota persona tingui una visió generalista i a la vegada integradora. El model “L’Empresa a les teves mans” facilita el coneixement i comprensió dels fluxos i estructura d’una organització.

Innovació: És un element estratègic bàsic, que cal impulsar i fomentar a l’empresa, donat que és la base per la supervivència de qualsevol organització. Per tant, cal formar a les persones amb l’objectiu d’aconseguir generar noves propostes que permetin mantenir els avantatges competitius envers els competidors. Els models “Innovucció” i “Co-innovació” pretenen ajudar en la pedagogia d’aquest important repte empresarial.

Sector: El món econòmic és molt ampli, i per aquest motiu Teamworkcenter es centra en el sector serveis, i específicament en el sector ESAL/ONG’s i el sector del Turisme agroalimentari, com és el turisme del vi (o també denominat enoturisme). El millor coneixement del món dels serveis permet, amb més facilitat, crear, conèixer i gestionar la producció de serveis o servuccions. La direcció, la gestió, l’organització i el màrqueting son continguts necessaris en la formació sectorial. Un exemple és el desenvolupament de servuccions en el subsector del turisme agroalimentari. En l’àmbit del Turisme agroalimentari, Teamworkcenter ha creat un model pedagògic propi denominat “Alimenturisme” i un pioner curs en “Direcció i Gestió de l’Alimenturisme”.


Aquestes cinc àrees d’actuacions i els set models pedagògics permet oferir un conjunt de cursos de formació PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, A MIDA I ONLINE a través de la plataforma Teamworkcenter – Online.

 
ÀREA PERSONA
(Eix Factor Humà)
ÀREA TREBALL EN EQUIP
(Eix Factor Humà)
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA D'EMPRESA
(Eix de la Visió
de Gestió)
ÀREA INNOVACIÓ
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA SECTOR
(Eix de la Visió de Gestió)

Model Pedagògic:
Egovalue

Biodirectiu: directiu bionòmic
Model Pedagògic:
La Torre del Treball en Equip
Model Pedagògic:
Model Pedagògic

L'Empresa a les
teves mans
Model Pedagògic:
Innovucció

Co-innovació
Model Pedagògic:
Alimenturisme

EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal