Innovucció
A continuació es presenta una breu descripció del model “Innovucció” creat per Teamworkcenter (Copyright 1996-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “Innovucció” té com a objectiu aprendre a produir innovació a l’empresa de forma sistemàtica i considerant una cultura de treball en equip i de col·laboració per assolir l’èxit en el mercat del nou producte o servei aconseguint avantatges competitius diferenciats.

“Innovucció” és un model que parteix de la combinació de Innovació i Producció, per esdevenir el concepte de prodUCCIÓ de la INNOVació, o “Innovucció”. Aquesta producció està fonamentada en una visió de màrqueting col·laboratiu per crear nous productes i serveis.

“Innovucció” identifica la producció de la innovació, com a procés sistemàtic que qualsevol empresa té la necessitat de realitzar de forma periòdica per adaptar-se a l’entorn canviant.

El model “Innovucció” planteja una contribució i aportació de les persones i equips que tot i pertanyent a diferents àrees de gestió de l’empresa, amb diferents llenguatges, objectius, compromisos i necessitats, s’uneixen per treballar en equip i col·laborar en la conceptualització i producció d’un nou producte o servei.


Fotografia: Arxiu Teamwork Center
ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en comparar les fases d’una producció d’innovació amb una bombeta, acompanyada d’una mà, i d’una torre humana.

El model “Innovucció” es divideix en tres parts, i la novetat és la bombeta, que té dues parts importants, la part lluminosa i la rosca.

El model “Innovucció” inclou el model “La Torre del Treball en Equip” i el model “L’empresa a les teves mans”.

El model “La Torre del Treball en equip” aporta al model “Innovucció” la cultura necessària per produir sinèrgies i assolir objectius ambiciosos.

El model “L’empresa a les teves mans” aporta al model “Innovucció” les eines d’anàlisis de fluxos que permeten identificar fonts d’innovació, així com a una visió integradora i transversal en el producció de la innovació.

La bombeta, amb les seves dues parts; la lluminosa i la rosca incorpora l’analogia simbòlica per concretar les dues fases necessàries en tota producció de innovació o “innovucció”.

En primer lloc, la part lluminosa fa referència al disseny i generació de la idea, crear el concepte sota una cultura de col·laboració i treball en equip. En aquesta primera part s’identifica la concepció col·laborativa o co-concepció que inclourà l’ús de tècniques creatives per solucionar problemes, generar noves idees i conceptes.

La segona part, la rosca, fa referència a la necessitat d’incorporar la innovació en el procés productiu de l’empresa, i per tant cal enroscar aquest nou projecte en el dia a dia de l’empresa i això requereix una esforç organitzatiu. Aquesta segona fase de producció, també requereix de col·laboració per executar-la i per tant esdevé la fase de co-producció.
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal