Acceso a teamworkcenter online
Innovucció
A continuació es presenta una breu descripció del model “Innovucció” creat per Teamworkcenter (Copyright 1996-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “Innovucció” té com a objectiu aprendre a produir innovació a l’empresa de forma sistemàtica i considerant una cultura de treball en equip i de col·laboració per assolir l’èxit en el mercat del nou producte o servei aconseguint avantatges competitius diferenciats.

“Innovucció” és un model que parteix de la combinació de Innovació i Producció, per esdevenir el concepte de prodUCCIÓ de la INNOVació, o “Innovucció”. Aquesta producció està fonamentada en una visió de màrqueting col·laboratiu per crear nous productes i serveis.

“Innovucció” identifica la producció de la innovació, com a procés sistemàtic que qualsevol empresa té la necessitat de realitzar de forma periòdica per adaptar-se a l’entorn canviant.

El model “Innovucció” planteja una contribució i aportació de les persones i equips que tot i pertanyent a diferents àrees de gestió de l’empresa, amb diferents llenguatges, objectius, compromisos i necessitats, s’uneixen per treballar en equip i col·laborar en la conceptualització i producció d’un nou producte o servei.


Fotografia: Arxiu Teamwork Center
ESTRUCTURA MODULAR online casino DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en comparar les fases d’una producció d’innovació amb una bombeta, acompanyada d’una mà, i d’una torre humana.

El model “Innovucció” es divideix en tres parts, i la novetat és la bombeta, que té dues parts importants, la part lluminosa i la rosca.

El model “Innovucció” inclou el model “La Torre del Treball en Equip” i el online casino model “L’empresa a les teves mans”.

El model “La Torre del Treball en equip” aporta al model “Innovucció” la cultura necessària per produir sinèrgies i assolir objectius ambiciosos.

El model “L’empresa a les teves mans” aporta al model “Innovucció” les eines d’anàlisis de fluxos que permeten identificar fonts d’innovació, així com a una visió integradora i transversal en el producció de la innovació.

La bombeta, amb les seves dues parts; la lluminosa i la rosca incorpora l’analogia simbòlica per concretar les dues fases necessàries en tota producció de innovació o “innovucció”.

En primer lloc, la part lluminosa fa referència al disseny i generació de la idea, crear el concepte sota una cultura de col·laboració i treball en equip. En aquesta primera part s’identifica la concepció col·laborativa o co-concepció que inclourà l’ús de tècniques creatives per solucionar problemes, generar noves idees i conceptes.

La segona part, la rosca, fa referència a la necessitat d’incorporar la innovació en el procés productiu de l’empresa, i per tant cal enroscar aquest nou projecte en el dia a dia de l’empresa i això requereix una esforç organitzatiu. Aquesta segona fase de producció, també requereix de col·laboració per executar-la i per tant esdevé la fase de co-producció.
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal