Avís Legal
Les finalitats de les pàgines web de l’European Teamwork Center (Teamworkcenter) són informar dels programes formatius que l'entitat ofereix.

Tota la informació que contenen les pàgines web del Teamworkcenter és referent a l'última data d'actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l'última data d'actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació de la web del Teamworkcenter és de l'usuari. Teamworkcenter es reserva el dret d'actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

Teamworkcenter rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Teamworkcenter, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Teamworkcenter.

Teamworkcenter rebutja la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

La reproducció, l'ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l'autorització del Teamworkcenter són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.

La única adreça oficial del Teamworkcenter a internet és:
http://www.teamworkcenter.com

 
ÀREA PERSONA
(Eix Factor Humà)
ÀREA TREBALL EN EQUIP
(Eix Factor Humà)
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA D'EMPRESA
(Eix de la Visió
de Gestió)
ÀREA INNOVACIÓ
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA SECTOR
(Eix de la Visió de Gestió)

Model Pedagògic:
Egovalue

Biodirectiu: directiu bionòmic
Model Pedagògic:
La Torre del Treball en Equip
Model Pedagògic:
Model Pedagògic

L'Empresa a les
teves mans
Model Pedagògic:
Innovucció

Co-innovació
Model Pedagògic:
Alimenturisme

EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal