La Torre del Treball en Equip
A continuació es presenta una breu descripció del model “La Torre del Treball en Equip” creat per Teamworkcenter (Copyright 1996-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “La Torre del Treball en Equip” té com a objectiu aconseguir l’èxit de l’empresa a través d’un model conegut per a tots els membres de l’organització i que permet disposar d’un element veritablement competitiu i perdurable en el temps.

“La Torre del Treball en Equip” identifica nou factors que són claus per l’èxit de qualsevol treball en equip. Cada factor pot ser més o menys rellevant per a un moment donat per a un equip o projecte concret.

El model “La Torre del Treball en Equip” és aplicable a qualsevol àrea de l’empresa, i és especialment útil en la creació de nous productes, la innovació, la gestió de la qualitat, la re-enginyeria de processos, el creixement empresarial i la millora continua de l’organització.

ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El model “La Torre del Treball en Equip” es divideix en 9 mòduls o nivells que han estat agrupats en tres blocs anomenats: a) Pilar o Base, b) Tronc o Central i c) Cima o Transcendent.

En el primer bloc integra, anomenat Pilar o Base, integra tres nivells: 1) Participació, 2) Lideratge i 3) Mètodes, tècniques i suports físics.

En el segon bloc, anomenat Tronc o Central, trobem quatre mòduls: 4) Esperit d’equip, 5) Comunicació, 6) Negociació i 7) Motivació i Recompensa.

En el darrer bloc, anomenat, Cima o Transcendent, trobem els dos nivells: 8) Producció de Sinèrgies i 9) Objectius i Fites.

1. Participació

El nivell de participació i la identificació de qui participa o no en un projecte és clau.

Els participants poden ser interns o externs, i cal gestionar la participació dels empleats, col·laboradors (personal extern), clients, proveïdors, agents socials, accionistes. La participació es un concepte ampli de gestió d’agents implicats (model “stakeholders”.

El color d’aquest nivell és el taronja, i pren com analogia el públic assistent a la plaça major del municipi on s’aixecarà el castell humà.

2. Habilitats Directives-Lideratge

Tot treball en equip requereix de lideratge, d’un líder format suficientment. Cal identificar les fases i rols del líder i els membres de l’equip. Cal conèixer els hàbits que contribueixen a formar un líder amb suficients garanties, i per tant s’enumeren les característiques més comuns dels líders.

El color d’aquest nivell és el lila, i pren com analogia el nivell denominat “Folre” d’acord a la tècnica castellera.

Fotografia: Arxiu Teamwork Center
3. Mètodes, tècniques i suports físics

Tot Treballar en equip requereix d’eines, mètodes i suports físics que facilitin el treball. Les tècniques creatives, la visió transversal de les funcions d’una empresa son bàsiques (veure també el model “L’Empresa a les teves mans”). I els suports físics, com les sales correctament acondicionades, les disposicions dels elements d’una reunió (pissarra, retroprojectors, ordinadors, son imprescindibles per un treball en equip amb totes les garanties.

El color d’aquest nivell és el marró, i pren com analogia el nivell denominat “manilles” d’acord a la tècnica castellera.

4. Esperit d’equip

Cada organització té els seus valors, cultura, normes, pautes de comportament històriques i presents que incideixen directament en els equips de treball presents i futurs. No es pot treballar en equip sense conèixer l’esperit de l’empresa respecte al treball en equip. Aquest esperit no té per què estar escrit o formalitzat.

El color d’aquest nivell és el blanc, i pren com analogia el quart nivell de la torre humana.

5. Comunicació

Els participants d’un equip de treball es comuniquen adequadament quan el procés de comunicació grupal és conegut i utilitzat, existint una veritable interacció personal. La importància de saber escoltar és bàsica. Així com conèixer les diferents cultures (americana, japonesa, alemanya, llatina) de treball en equip. Penar globalment i actuar localment (“Think globally, act locally”).

El color d’aquest nivell és el vermell, i pren com analogia el cinquè nivell de la torre humana.

6. Negociació.

El treball en equip requereix solucionar problemes i crisis que sempre apareixen en major o menor mesura. Una bona negociació permet superar les barreres i reanimar l’equip cap a la producció de sinèrgies i l’acompliment dels objectius i fites. Conèixer les fases, actituds i tècniques d’obtenció d’acords es fa necessari.

El color d’aquest nivell és el gris, i pren com analogia el sisè nivell de la torre humana.

7.- Motivació i recompensa.

La motivació és un element bàsic per el ser humà. Ambdós elements han de ser tractats a nivell individual i de grup, considerant que cada participant és únic i distint a la resta, i per tant, els elements de recompensa i motivació poden ser diferents per cada membre.

El color d’aquest nivell és el verd, i pren com analogia el setè nivell de la torre humana.

8.- Producció de Sinèrgies.

Es pot treballar en grup, però únicament s’aconsegueix treballar en equip quan existeix una veritable producció de sinèrgies, i l’entorn així ho perceben. Cada individu observa com l’equip està aconseguint una eficiència i eficàcia per sobre de l’assoliment de qualsevol dels membres, i per tant aconseguint una situació de suma positiu.

El color d’aquest nivell és el groc, i pren com analogia “l’aixecador”, que és la penúltima persona que es situa en la torre humana.

9.-Objectiu i fites.

Els objectius i fites han de ser coneguts per l’equip i els seus participants. Aquests objectius han d’estar definits a nivell temporal, quantitativament i qualitativament. Poden existir alguns objectius amagats per els membres de l’equip, però coneguts per el líder o assessor.

El color d’aquest nivell és el blau, i pren com analogia “l’anxaneta” que és la darrera persona que assoleix el punt més alts de la torre humana, i aconsegueix fer la torre quan just aixeca el braç i la ma cap amunt, indicant la finalització de la construcció humana. En el nostre cas l’aprenentatge.

L’estrella que s’observa en el grafisme, representa l’èxit de l’organització, aconseguit a través de l’aprenentatge del mètode per part de tots els participants de l’organització, obtenint veritables avantatges competitives perdurables i que no es fruit de la improvisació ni de l’espontaneïtat de la direcció.
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal