L'Empresa a les teves mans
A continuació es presenta una breu descripció del model “L’empresa a les teves mans” creat per Teamworkcenter (Copyright 1997-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “L’empresa a les teves mans” té com a objectiu transmetre una visió integrals i transversal dels fluxos existents en una empresa. Permet formar-se sobre les tasques, activitats, processos, funcions, àrees i departaments de qualsevol organització per tal d’optimitzar la integració dels membres d’un equip.

Fotografia: Arxiu Teamwork Center
“L’empresa a les teves mans” identifica cinc fluxos que són claus per l’èxit de qualsevol estructura organitzativa. Cada flux pot ser més o menys rellevant per a una empresa, però tots cinc són imprescindibles i per tant han de ser gestionats amb més o menys recursos.

El model “L’empresa a les teves mans” és aplicable a qualsevol àrea de l’empresa, i tipologia d’organitzacions i és especialment útil per avaluar la creació de nous productes, la innovació, o analitzar avantatges en la competitivitat d’una organització.


ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en comparar els cinc fluxos o mòduls formatius del model amb una mà, i en concret amb els cinc dits de la ma.

El model “L’empresa a les teves mans” es divideix en 5 mòduls o fluxos que venen representat per cada un dels dits de la mà. Per cada dit s’analitzen les tasques, activitats, processos, departaments i àrees involucrades.

El dit índex (o dit apuntador), es correspon amb el flux físic dels productes (o serveis), i fa referència a les funcions de producció i logística.

El dit mitger (o llarg), es correspon amb el flux de les relacions, i fa referència a les funcions de màrqueting, vendes i distribució comercial.

El dit anular (o de l’anell), es correspon amb el flux monetari, i fa referència a les funcions d’administració, comptabilitat i finances.

El dit auricular (o menut), es correspon amb el flux de la informació, i fa referència a les funcions de les tecnologies d’informació i comunicació.

El dit polze (o dit gros), es correspon amb el flux de les persones, i fa referència a les funcions de recursos humans.

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal