Mètodes pedagògics / gestió
Teamworkcenter utilitza un sistema d’aprenentatge propi basat en els model pedagògic propis.

Els models pedagògics Teamworkcenter s’han creat per optimitzar el temps d’aprenentatge i per tenir una utilitat abans, durant i després de realitzar els programes formatius.

Son útils abans de realitzar els programes formatius, ja que permet una millor elecció del programa formatiu que millor s’adapta a les necessitats, objectius de la persona o empresa. D’aquesta manera es pot localitzar dins les àrees d’actuació definides, informació descriptiva dels models pedagògics i llurs programes formatius.

Són útils durant la realització dels programes formatius, ja que els models pedagògics utilitzen simbologies i grafismes que permet una ràpida comprensió i estructuració mental dels conceptes presentats.

Són útils després de realitzar els programes formatius, ja que també son models de gestió, al ser d’utilitat i eina de consulta en el dia a dia professional.

Teamworkcenter, ha desenvolupat un mètode pedagògic comú per a tots els programes formatius.

Els pilars d’aquest mètode pedagògic són:

- la missió institucional, amb els eixos i àrees d’actuació concretes
- els models pedagògics i de gestió propis
- l’experiència docent i empresarial dels tutors personals
- materials didàctics que inclou la visió acadèmica
- casos pràctics que inclou la realitat empresarial sobre el tema tractat
- la possibilitat de comentar notícies de premsa amb el tutor personal
- una certificació acreditativa, un cop superat el període aprenentatge
- una formació online, que permet la màxima accessibilitat
- possibilitat d’acompanyar amb una formació presencial i a mida
Aquest pilars permeten desenvolupar un conjunt de mòduls formatius que es tradueixen en els diferents capitols dels diferents programes formatius presentats.

 
ÀREA PERSONA
(Eix Factor Humà)
ÀREA TREBALL EN EQUIP
(Eix Factor Humà)
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA D'EMPRESA
(Eix de la Visió
de Gestió)
ÀREA INNOVACIÓ
(Eix de l'Avantatge Competitiu)
ÀREA SECTOR
(Eix de la Visió de Gestió)

Model Pedagògic:
Egovalue

Biodirectiu: directiu bionòmic
Model Pedagògic:
La Torre del Treball en Equip
Model Pedagògic:
Model Pedagògic

L'Empresa a les
teves mans
Model Pedagògic:
Innovucció

Co-innovació
Model Pedagògic:
Alimenturisme

EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal