Egovalue
A continuació es presenta una breu descripció del model “Egovalue-màrqueting personal” creat per Teamworkcenter (Copyright 1994-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “Egovalue-Màrqueting personal” té com a objectiu ajudar en la gestió de la carrera professional de la persona, per tal d’adaptar-se a la situació de permanent canvi que existeix en el mercat de les carreres professionals.

“Egovalue-Màrqueting personal” és una eina que ajuda a identificar el nostre mercat objectiu, i a gestionar l’equilibri entre la persona i el mercat.

El model “Egovalue-Màrqueting personal” permet orientar-se en el món laboral actual, i facilita la reflexió sobre la nostra personalitat envers l’entorn professional a través d’una revisió periòdica.

El model “Egovalue-Màrqueting personal” ofereix un marc d’autoanàlisis per millorar els punts dèbils i potenciar la venda dels punts forts del nostre perfil professional.


Fotografia: Arxiu Teamwork Center
ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en identificar quatre conceptes que es transformen en quatre peces geomètriques que correctament ordenades visualitzen una figura humana.

El model “Egovalue-Màrqueting Personal” es divideix en 10 elements, que configuren un decàleg, i a la vegada s’agrupen en quatre peces geomètricament diferents. Una rodona, un rectangle , un quadrat, i un triangle.

La rodona, es correspon al cap de la figura humana que denominarem “Jo, la meva empresa”. Aquest element permet definir el servei professional de la persona.

El quadrat, es correspon al cos de la figura humana, que denominarem “Autoanàlisi”. Aquesta figura es divideix en quatre elements, un per cada costat del quadrat. Els quatre aspectes tractats són: 1) “Actituds i Aptituds”, 2) “Personalitat davant el canvi” 3) “Entorn laboral desitjat” i 4) “Punts forts i punts febles”.

El triangle, es correspon a les cames de la figura humana, que denominarem “Mercat i entorn”. Aquesta figura es divideix en tres elements, un per cada costat del rectangle: 1) “Carreres professionals”, 2) “Sectors i empreses amb futur” i 3) “Canals i xarxes relacionals” .

Finalment, el rectangle, es correspon als braços de la figura humana, que denominem “Màrqueting personal” i que en permet relacionar-nos directament amb els nostres clients objectius. En primer lloc, tenim l’element “Currículum Vitae i Carta de Presentació” i a l’altre extrem, “Entrevista”.

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal