Co-innovació
A continuació es presenta una breu descripció del model “Co-innovació” creat per Teamworkcenter (Copyright 2002-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.

OBJECTIU DEL MODEL

El model “Coinnovació” té com a objectiu aprendre a produir innovacions col·laboratives. S’identifica quatre nivell d’actuació i col·laboració com a fonts de la innovació: l’individual, l’equip, les organitzacions i la comunitat.

“Coinnovació” és un model que parteix de la unió de dos importants conceptes la innovació i la col·laboració. Es fonamenta en una visió oberta de l’empresa. Aquesta obertura per innovar es materialitza amb la col·laboració amb diferents “stakeholders” o agents implicats que poden ser interns o externs a l’organització.

El model “Coinnovació” permet generar una innovació més cohesionada amb l’entorn, més bionòmica, i per tant amb més probabilitats d’èxit. La coinnovació és una eina que facilita assolir l’èxit en nous mercats i sectors, aconseguint importants avantatges competitius diferenciats.


ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en comparar la co-innovació amb un trèvol de quatre fulles i encerclat per dues mitges esferes de color blau i vermell, sota un fons de color groc.

Fotografia: Arxiu Teamwork Center
El trèvol de quatre fulles simbolitza aquests quatre nivells de complexitat, però al mateix temps el model “Biodirectiu” aporta al model “Coinnovació” la visió d’entendre l’entorn, i el model “Innovucció” aporta al model “Coinnovació” les fases de co-concepció (concepció col·laborativa) i co-producció (producció col·laborativa).

Les quatre fulles del trèvol, es corresponen a les quatre àrees possibles d’inspiració i actuació de la innovació col·laborativa i treball en equip en diferents àmbits; 1) les basades en la decisió personal o individual de l’emprenedor, 2) les basades en les funcions o departaments a gestionar d’una organització, 3) les basades en diferents organitzacions de diversos sectors econòmics, i 4) les basades en la responsabilitat social amb la comunitat.

La primera fulla del trèvol es correspon a la decisió individual de la persona emprenedora o innovadora. Aquest procés d’innovació col·laborativa pot sorgir de cinc possibles orientacions; 1) en nous clients, 2) en nous productes, 3) en nous processos, 4) en nous sistemes de distribució, o 5) en un nou concepte de negoci.

La segona fulla del trèvol es correspon a la innovació col·laborativa fruït de la integració de la visió dels equips funcionals que acompanyen el procés d’innovació col·laborativa basat en el model “Innovucció”, i per tant en la gestió dels cinc fluxos 1) de les relacions, 2) del producte o servei, 3) del monetari, 4) de la informació, o 5) de les persones.

La tercera fulla del trèvol es correspon a la innovació col·laborativa orientada i fruït de la col·laboració amb organitzacions de diferents sectors econòmics: 1) amb el sector primari, 2) amb el sector industrial, 3) amb el sector terciari o de serveis, 4) amb el sector públic, o 5) amb el sector de les entitats sense ànim de lucre.

Finalment, la quarta etapa es correspon a la innovació col·laborativa fruït de la col·laboració amb la comunitat per innovar amb orientació cap a la responsabilitat social: 1) envers la demografia, 2) envers el medi natural, 3) envers la sostenibilitat, 4) envers l’eficiència i eficàcia, o 5) envers els hàbits socials.

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal