Alimenturisme
A continuació es presenta una breu descripció del model “Alimenturisme” creat per Teamworkcenter (Copyright 2008-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “Alimenturisme” té com a objectiu aprendre a produir innovacions col·laboratives en el món del turisme agroalimentari. Es presenta la innovació com a resultat del treball en equip entre diferents “stakeholders” que tenen en comú la valorització de l’entorn a través del turisme basat en el coneixement, l’experiència i el patrimoni.

“Alimenturisme” identifica els factors claus per tenir èxit en la creació, direcció i gestió de serveis turístics relacionats amb el turisme agroalimentari i gastronòmic.

“Alimenturisme” és un model que parteix de la unió de dos importants activitats; el turisme i l’alimentació. Es fonamenta en una visió de producció de sinergies a través de la coordinació dels diferents agents implicats d’ambdós sectors econòmics aparentment separats com pot ser la indústria agroalimentària i el sector turístic.

Fotografia: Arxiu Teamwork Center
El model “Alimenturisme” permet generar serveis turístics més cohesionats amb l’entorn, més bionòmics, i per tant amb més probabilitats d’èxit. L’Alimenturisme és una eina que facilita assolir l’èxit en el món del turisme agroalimentari, aconseguint importants avantatges competitius diferenciats.


ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en la unió d’una forquilla i d’una espiga de blat que encercla una estrella de cinc puntes. El mètode consta de quatre mòduls o apartats.

El primer mòdul o apartat fa referència al concepte de patrimoni, simbolitzat per la unió de l’espiga i la forquilla. Es correspon a la posada en valor turístic del patrimoni immaterial, natural i material existent en tota la cadena productiva d’un aliments, des del camp fins a la taula. Per tant és tracte d’una unió entre dues realitats. L’espiga, simbolitza el mòdul del turisme agroalimentari i del procés d’elaboració de l’aliment. I en canvi la forquilla simbolitza el mòdul del turisme gastronòmic i de la cultura del menjar.

El segon i tercer mòdul, simbolitzat per l’estrella de cinc puntes, fa referència al desenvolupament del turisme del coneixement i del turisme de l’experiència respectivament, a través dels cinc sentits.

El quart i darrer mòdul, simbolitzat per l’unió de la forquilla i l’espiga de blat, fa referència a la necessitat de coordinació dels agents implicats en el procés de disseny i prestació del servei turístic.

El model “La Torre del treball en equip” aporta al model “Alimenturisme” la necessària cultura de saber treballar en equip per coordinar els diferents agents implicats en el disseny i la prestació d’un servei turístic.

El model “Coinnovació” aporta al model “Alimenturisme” la importància del treball col·laboratiu i d’innovar amb responsabilitat social envers la comunitat.

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal