Biodirectiu: directiu bionòmic
A continuació es presenta una breu descripció del model “Biodirectiu: directiu bionòmic” creat per Teamworkcenter (Copyright 2000-2009).

No es permet el seu ús sense prèvia autorització escrita.


OBJECTIU DEL MODEL

El model “Biodirectiu: directiu bionòmic” té com a objectiu afavorir l’adaptació del directiu, empresari, cap o responsable en l’entorn on desenvolupa la seva activitat professional.

“Biodirectiu: directiu bionòmic” identifica quatre pilars claus per adaptar-se a l’entorn que l’envolta, i facilitar la relació amb altres persones. Cada pilar pot ser més o menys rellevant per a un moment donat i per tirar endavant o desbloquejar un assumpte.

El model “Biodirectiu: directiu bionòmic” és aplicable a qualsevol entorn d’intervenció de la persona, però és especialment útil en la creació de nous productes, la innovació, i en la gestió de conflictes.


Fotografia: Arxiu Teamwork Center
ESTRUCTURA MODULAR DEL MODEL

El mètode pedagògic està basat en una analogia simbòlica consistent en comparar els quatre pilars en les quatre columnes d’un edifici.

El model “Biodirectiu: directiu bionòmic” es divideix en quatre pilars, que generen quatre àmbits d’actuació i quatre funcions directives.

El primer pilar, és la Persona. Aquest pilar tracte de la necessitat d’actuar sobre un mateix, incrementant l’autoconeixement (veure també el model “Egovalue-màrqueting personal). Aquest coneixement de l’individu requereix de la funció de mentoring, d’actuar tenint o essent un assessor personal.

El segon pilar, és l’Equip. Aquest pilar tracte de la necessitat d’actuar i relacionar-nos amb els companys més propers, amb aquelles persones que configuren el nostre equip (veure també el model “La Torre del treball en equip”). Aquest coneixement de l’equip requereix de la funció de coaching, d’actuar tenint o essent un entrenador.

El tercer pilar, és l’Organització. Aquest pilar tracte de la necessita d’actuar i relacionar-nos amb altres grups de persones que són pròximes i formen part de la mateixa organització. Aquest coneixement de l’organització requereix de la funció de trainer, d’actuar tenint o essent un formador.

El quart i darrer pilar, és la Comunitat. Aquest pilar tracte de la necessitat d’actuar i relacionar-nos amb altres organitzacions. Es defineix comunitat, d’una manera àmplia, que inclou altres entitats relacionades amb el nostre entorn demogràfic, físic, social, econòmic, de coneixement, etc... Aquest coneixement de la comunitat requereix de la funció de mentoring, d’actuar tenint o essent un mediador.

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal