Formació presencial
“APRENDRE A TREBALLAR EN EQUIP I A INNOVAR, LA NOSTRA RÁO DE SER” IN COMPANY TEAMWORK

Teamworkcenter ofereix una important varietat de programes formatius presencials i semipresencial a través dels diferents mòduls existents.

El programa formatiu In Company Teamwork, utilitza la combinació òptima de mòduls adaptats a les necessitats de les empreses, entitats i organitzacions no lucratives.

La formació presencial pot ser oberta o tancada, i coorganitzada per una o varies institucions, gremis o empreses. A partir de sessions de 2 hores, en format de seminaris (2-4 hores), jornades (4-6 hores), cursos de durada mitjana (de 6 a 40 hores) que poden ser realitzats en el domicili de l’empresa o entitat organitzadora.

Aquests programes es diferencien de l’oferta estandarditzada perquè es dissenyen i s’ajusten conjuntament entre Teamworkcenter i l’Entitat Organitzadora, personalitzant els continguts docents i la metodologia pedagògica d’acord amb les seves singulars característiques i demandes.

La formació a mida presenta múltiples avantatges per les empreses, entitats i organitzacions no lucratives
perquè:
  • L’empresa identifica aquells elements singulars que vol incloure i amplificar en la formació
  • La formació a mida pot ser presencial, semipresencial (i també existeix l’opció ONLINE), i per tant flexible i adaptable respecte a continguts, durada i horari
  • És un formació pràctica, basat en el mètode pedagògic propi del Teamworkcenter que permet l’aplicació ràpida en el dia a dia dels coneixements adquirits
  • Es fixen els objectius de la formació, identificant els mòduls formatius més adients per cada organització
  • Pot realitzar-se a la mateixa seu de l’empresa, evitant desplaçaments incòmodes i innecessaris dels participants
Els programes IN COMPANY TEAMWORK es modulen en funció dels continguts concrets que son consensuats, prèviament a la realització de l’acció formativa. Els assistents reben un Certificat Acreditatiu del programa formatiu realitzat.

L’Organització interessada en contractar un o diversos cursos presencials o semipresencials, pot sol·licitar-ho directament a la Direcció de Programes per tal d’estudiar la seva necessitat particular, i rebre un pressupost en funció del tipus de formació i altres aspectes organitzatius del programa.

En cas d’empreses o institucions que desitgen formar a un col·lectiu de persones en format presencial o semipresencial, poden sol·licitar informació a través del formulari de contacte i la Direcció de Programes es posarà en contacte en vostès per tal d’estudiar la seva necessitat particular, i rebre un pressupost personalitzat en funció del tipus de formació i altres aspectes organitzatius del programa formatiu.
Exemple:Universitat de Girona-2/Febrer/2010.Curs obert semipresencial "Direcció i Gestió del Turisme del Vi"
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal