Acceso a teamworkcenter online
Remuneració i Motivació d'Equips
OBJECTIUS

S’analitzen un total de 20 principis bàsics per remunerar i motivar a l’equip de treball.
Aquests principis son presentats després d’una definició dels conceptes bàsics del treball en equip, dels sistemes de remuneració i recompensa del treball en equip i d’un anàlisi de les teories sobre motivació de la persona.
El curs permet un bon coneixement d’aquests principis bàsics a través de la presentació de casos pràctics d’una dotzena d’empreses (americanes, europees i espanyoles).
Permet el coneixement de principis bàsics concrets aplicables per millorar la remuneració i motivació dels equips.

Està dirigit a directius, Vi har sa god erfaring at vi klarer a se hvilke aktorer som klarer seg, og hvilke det ikke er hap for – og dette casino online et tilhorer selvfolgelig den forste gruppen. caps de departament o líders d’equips que volen millorar els aspectes de remuneració i motivació del seus equips de col·laboradors.

TEMARI-MÒDULS

1. Introducció al treball en equip
2. Conceptes bàsics del treball en equip
3. La remuneració basada en el treball en equip
4. La motivació casino online d’equips
5. Principis bàsics per remunerar i motivar equips
6. Les empreses i el treball en equip: dotze exemples pràctics
7. Conclusions


Durada del curs:
aprox. 30 hores
Formació online:
Màxim 2 mesos d’accés plataforma Online.
Material:
100 pàgines ().
Certificat acreditatiu:
OPCIONAL, CAL CONTRACTAR OPCIO B.
Drets d'inscripció:
OPCIÓ A:
50,00 Euros (sense Certificat)

OPCIÓ B:
A partir de 195,00 Euros (amb Certificat i Tutor Personal –mínim 3 preguntes)
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal