Acceso a teamworkcenter online
Inscripcions / Matrícules  
Todos los programas de formación incluyen el material didáctico (Dosier del Programa, en fichero pdf), pensado en la mayoría de casos para ser proyectado (como si fuera una presentación en formato powerpoint). Así mismo, i en determinados contenidos, se pueden incluir materiales adicionales, como vínculos a vídeos de Youtube, o referencias a Hemerotecas que se consideran interesantes para la mejor comprensión del contenido de cada módulo.

Todos los programas tiene la opción de poder realizar preguntas y respuestas al tutor personal, a través del serbio de preguntas y respuestas Teamworkcenter. El mínimo de contratación es de 3 preguntas (ver cuadro de tarifas).

Los programas formativos se pueden contratar sin tutor, en tal caso no existe Certificado Acreditativo del programa formativo realizado.

Teamworkcenter esta adherido al sistema de pagos por internet de “la Caixa” a través de la TPV virtual que le permite realizar el pago de las inscripciones con una Tarjeta de Crédito o de una cuenta corriente abierta en una entidad financiera Española.

Alimentourism Management 95.00 €
Marketing and Organization of NGO’s/NPO’s 95.00 €
CO-INNOVATION: New challenges and New Opportunities 95.00 €
INNOVUCTION: learning to produce innovation 95.00 €
Management and Marketing of Services 95.00 €
The Company in your hands 50.00 €
Strategic Aliances: Teamwork between Firms 28.00 €
Delegation Techniques 95.00 €
Management Skills 50.00 €
Remuneration and Motivation of Teams 50.00 €
The Teamwork Tower (Normal) 95.00 €
The Teamwork Tower (Basic) 28.00 €
Enterpreneur Character: Ten Attitudes and Ten Skills 95.00 €
EGOVALUE: Me, as my asset 95.00 €
Servei de preguntes i respostes teamwork


Nom * Cognoms
Data Naixement Nivell d'estudis
Universitaris  Secundaris  Primaris 
Adreça
Població Codi postal
Telèfon * Mòbil Mail *
Com ens ha trobat
   Pel fet de facilitar-nos les seves dades, accepta vostè les condicions d'ús i la política de confidencialitat de Teamwork Center.
 
* Camps obligatoris
Accés a plataforma teamworkcenter-online

La persona inscrita tindrà dret, a través d'un Usuari i Contrasenya, a poder descarregar-se el material a través de la plataforma formativa "Teamworkcenter-moodle".

El material didàctic és per a ús personal i exclusiu.

L'accés al material i a la plataforma web es per un màxim de 2 mesos, des de la data d'alta. Per obtenir l'accés als cursos es necessari inscriure's i realitzar el pagament a través de la TPV virtual de la pròpia web. Per realitzar el pagament es necessari una Targeta de Crèdit o una compte bancari, ja que també es pot realitzar una transferència bancària nacional (Espanya).

Un comprovat el pagament, en màxim 48 hores rebrà un e-mail amb el Usuari i contrasenya per poder entrar a la plataforma online "Teamworkcenter-Moodle".


Drets d'autor i propietat intel·lectual

En cap cas, el material podrà ser enviat o exposat a terceres persones total o parcialment. En cas de voler utilitzar el material per a presentacions d'empresa o altres usos, cal contactar, prèvia¬ment, amb la Direcció de Programes, per tenir una autorització escrita, donat que el material està protegí per la llei de drets d'autor i de propietat intel·lectual.
Obtenció certificat acreditatiu

El disposar d'un Tutor Personal assignat permet realitzar preguntes per a una millor comprensió del material i del programa. Un cop finalitzat el programa formatiu rebrà un CERTIFICAT ACREDITATIU.
El CERTIFICAT ACREDITATIU, únicament s'expedeix en el cas de contractar el servei de TUTOR PERSONAL (mínim de 3 preguntes).

Per a qualsevol dubte es pot enviar e-mail al la Direcció de Programes Formatius.

Si el pagament el vol fer per transferència bancària a través del seu banc, contacti amb Direcció de Programes Formatiu i li donarem les instruccions per l'enviament de la transferència.
casino internet online casino gids
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web developed by Girotecnics
Privacy policy | Legal notice