Acceso a teamworkcenter online
Inscripcions / Matrícules  
Todos los programas de formación incluyen el material didáctico (Dosier del Programa, en fichero pdf), pensado en la mayoría de casos para ser proyectado (como si fuera una presentación en formato powerpoint). Así mismo, i en determinados contenidos, se pueden incluir materiales adicionales, como vínculos a vídeos de Youtube, o referencias a Hemerotecas que se consideran interesantes para la mejor comprensión del contenido de cada módulo.

Todos los programas tiene la opción de poder realizar preguntas y respuestas al tutor personal, a través del serbio de preguntas y respuestas Teamworkcenter. El mínimo de contratación es de 3 preguntas (ver cuadro de tarifas).

Los programas formativos se pueden contratar sin tutor, en tal caso no existe Certificado Acreditativo del programa formativo realizado.

Teamworkcenter esta adherido al sistema de pagos por internet de “la Caixa” a través de la TPV virtual que le permite realizar el pago de las inscripciones con una Tarjeta de Crédito o de una cuenta corriente abierta en una entidad financiera Española.

Direcció i Gestió de lalimenturisme 95.00 €
Màrqueting i Organització dONGs 95.00 €
Co-innovació: nous reptes 95.00 €
Innovucció: aprendre a innovar 95.00 €
Gestió i Màrqueting de Serveis 95.00 €
LEmpresa a les teves mans 50.00 €
Aliances Estratègiques: Treball en Equip entre empreses 28.00 €
Tècniques de Delegació 95.00 €
Habilitats Directives 50.00 €
Remuneració i Motivació dEquips 50.00 €
La Torre del Treball en Equip (Normal) 95.00 €
La Torre del Treball en Equip (Bàsic) 28.00 €
Caràcter Emprenedor: Decàleg dActituds i dAptituds 95.00 €
Egovalue - Màrqueting Personal 95.00 €
Servei de preguntes i respostes teamwork


Nom * Cognoms
Data Naixement Nivell d'estudis
Universitaris  Secundaris  Primaris 
Adreça
Població Codi postal
Telèfon * Mòbil Mail *
Com ens ha trobat
   Pel fet de facilitar-nos les seves dades, accepta vostè les condicions d'ús i la política de confidencialitat de Teamwork Center.
 
* Camps obligatoris
Accés a plataforma teamworkcenter-online

La persona inscrita tindrà dret, a través d'un Usuari i Contrasenya, a poder descarregar-se el material a través de la plataforma formativa "Teamworkcenter-moodle".

El material didàctic és per a ús personal i exclusiu.

L'accés al material i a la plataforma web es per un màxim de 2 mesos, des de la data d'alta. Per obtenir l'accés als cursos es necessari inscriure's i realitzar el pagament a través de la TPV virtual de la pròpia web. Per realitzar el pagament es necessari una Targeta de Crèdit o una compte bancari, ja que també es pot realitzar una transferència bancària nacional (Espanya).

Un comprovat el pagament, en màxim 48 hores rebrà un e-mail amb el Usuari i contrasenya per poder entrar a la plataforma online "Teamworkcenter-Moodle".


Drets d'autor i propietat intel·lectual

En cap cas, el material podrà ser enviat o exposat a terceres persones total o parcialment. En cas de voler utilitzar el material per a presentacions d'empresa o altres usos, cal contactar, prèvia¬ment, amb la Direcció de Programes, per tenir una autorització escrita, donat que el material està protegí per la llei de drets d'autor i de propietat intel·lectual.
Obtenció certificat acreditatiu

El disposar d'un Tutor Personal assignat permet realitzar preguntes per a una millor comprensió del material i del programa. Un cop finalitzat el programa formatiu rebrà un CERTIFICAT ACREDITATIU.
El CERTIFICAT ACREDITATIU, únicament s'expedeix en el cas de contractar el servei de TUTOR PERSONAL (mínim de 3 preguntes).

Per a qualsevol dubte es pot enviar e-mail al la Direcció de Programes Formatius.

Si el pagament el vol fer per transferència bancària a través del seu banc, contacti amb Direcció de Programes Formatiu i li donarem les instruccions per l'enviament de la transferència.
casino internet online casino gids
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal