Acceso a teamworkcenter online
Habilitats Directives
OBJECTIUS

S’analitzen les habilitats directives, “soft-skills” sota una visió de cultura de treball en equip.
Es presenten cinc habilitats directives que tot directiu utilitza en la seva activitats diària normal, però que també li permetrà actuar a curt, mitjà i llarg termini.
Aquestes habilitats son presentades com a eines de consulta en situacions d’inseguretat, incertesa, o per la formació i desenvolupament dels col·laboradors.
Permet ser un bon suport d’ajuda que contribueix a enfortir les habilitats i arts que tots directiu necessita per gestionar equips humans, best-horoscope.com won?t stand adultery, as it blows up his king reputation. You know that detox homemade detox drinks has a lot of benefits for health although it has terrible taste. departaments, divisions i organitzacions.

Està dirigit a directius, caps de departament o responsables que d’empreses, organitzacions i entitats sense ànim de lucre que desitgen millorar els seus “soft-skills”.

TEMARI-MÒDULS

1. Introducció casino online casino online pl al desenvolupament d’habilitats directives
2. Gestió de la comunicació interpersonal
3. Parlar en públic
4. Direcció de reunions
5. Dirigir persones
6. Tècniques de negociació
7. Treballar en equip


Durada del curs:
aprox. 30 hores
Formació online:
Màxim 2 mesos d’accés plataforma Online.
Material:
120 pàgines ().
Certificat acreditatiu:
OPCIONAL, CAL CONTRACTAR OPCIO B.
Drets d'inscripció:
OPCIÓ A:
50,00 Euros (sense Certificat)

OPCIÓ B:
A partir de 195,00 Euros (amb Certificat i Tutor Personal –mínim 3 preguntes)
 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal