Acceso a teamworkcenter online
Caràcter Emprenedor: Decàleg d'Actituds i d'Aptituds
OBJECTIUS

S’analitza el caràcter emprenedor d’una persona. A través de dos decàlegs, un d’actituds i un altre d’aptituds, que permeten incorporar habilitats, tècniques i mètodes com el pensament lateral, i el coaching. Es presenten de forma breu dos models (“Egovalue” i “Biomanager”) que ajuden a potenciar un caràcter emprenedor.
El model “Egovalue”, permet una millora de l’autoconeixement per dirigir, equilibrar i enfocar correctament els canvis i reptes com emprenedors.
El model “Biomanager”, aporta els conceptes del directiu relacionat amb l’entorn, identificant quatre pilars claus per adaptar-se a l’entorn que l’envolta, i facilitar la relació amb altres persones.

Està dirigit totes aquelles persones que desitgen disposar impulsar habilitats i tècniques per potenciar el seu caràcter emprenedor, útil per iniciar nous projectes empresarials, crear nous productes, serveis, processos i millorar en la gestió de problemes i conflictes que apareixen en la posada en marxa de nous projectes emprenedors.

TEMARI-MÒDULS

1. Ser emprenedor: Egovalue i el directiu bionòmic
2. Decàleg d’actituds: Casos pràctics i observació Individual
3. Decàleg d’aptituds: Exemples de tècniques creatives
4. L’emprenedor i els gamebest decàlegs: Posada en marxa. Casos online casino Reals
5. Pla Personal d’Habilitats: Autoavaluació punt forts i febles


Durada del curs:
aprox. 30 hores
Formació online:
Màxim 2 mesos d’accés plataforma Online.
Material:
100 pàgines en format powerpoint ().
Certificat acreditatiu:
OPCIONAL, CAL CONTRACTAR OPCIO B.
Drets d'inscripció:
OPCIÓ A:
95,00 Euros (sense Certificat)

OPCIÓ B:
A partir de 240,00 Euros (amb Certificat i Tutor Personal –mínim 3 preguntes)

 
EUROPEAN TEAMWORK CENTER, S.L. ©2009
Web desenvolupada per Girotecnics
Política de privacitat | Avís Legal